Thuis met zorg Zaanstreek

THUIS met zorg Zaanstreek

Thuiszorg met aandacht voor uw persoonlijke wensen. Wij werken met een team van zorgprofessionals: verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal pedagogisch hulpverleners. Wij staan klaar om u verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding te bieden, waarbij u de regie heeft.

Teamwerk

Door ons teamwerk staan wij garant voor continuïteit en kwaliteit van uw zorg.
Wij zijn een klein hecht team. Hierdoor heeft u altijd een vertrouwde medewerker voor uw zorg en begeleiding. Wij leveren zorg in de regio Zaanstreek.

Onze deskundigheid

Onze specifieke deskundigheid ligt bij

  • zorg en begeleiding bij ALS, MS, Parkinson en dementie, terminale zorg
  • begeleiding bij niet aangeboren hersenletsel
  • individuele begeleiding
  • dagbesteding met 1-op-1 aandacht

Onze diensten

 

Verpleging en verzorging

Verpleging bij wondzorg, klysma, zwachtelen, katheterzorg

Hulp bij uw dagelijkse verzorging, zoals douchen en aankleden

Indiceren van zorg


Lees verder

Specialisaties

Zorg bij ALS, MS, Parkinson, beroerte en NAH

Terminale zorg

Zorg bij dementie


Lees verder

Begeleiding en dagbesteding

Individuele begeleiding bij behoud en vergroten van uw zelfredzaamheid

Dagbesteding in ons participatiecentrum: sport, atelier, werkplaats, muziek, ontmoeting, uitjes,koken


Lees verder

Huishoudelijke hulp

Hulp bij het huishouden: stoffen, stofzuigen, bed opmaken, was, boodschappen


Lees verder

Financiering

Verpleging en verzorging vallen onder de Zorgverzekeringwet. Wij hebben contracten met Zilveren Kruis en VGZ. Bent u bij een andere verzekeraar verzekerd? Dan kunnen wij op niet gecontracteerde basis zorg leveren. Check bij uw zorgverzekering of dit geheel wordt vergoed. Een indicatie voor verpleging en verzorging kan worden aangevraagd door onze wijkverpleegkundige.
Individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp vallen onder Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor deze diensten hebben wij een contract met de gemeente Zaanstad. Een indicatie voor de Wmo kan worden aangevraagd bij het Sociaal Wijkteam. Kijk voor meer informatie op www.swtzaanstad.nl
Voor diensten die onder de Wlz (Wet langdurige zorg) vallen, hebben wij een contract met het Zorgkantoor. Een indicatie voor Wlz-zorg wordt aangevraagd bij het CIZ. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/default.aspx
U kunt ook via PGB of particulier zorg bij ons afnemen.
Wij helpen u graag bij het aanvragen van de juiste indicatie.

Eigen bijdrage

Voor verpleging en verzorging via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage, maar spreekt u wel uw eigen risico van deze verzekering aan.
Voor diensten via de Wmo en de Wlz, wordt een wettelijk verplichte eigen bijdrage geheven. Meer informatie hierover vindt u op https://www.hetcak.nl/