Specialisaties Thuis met zorg Zaanstreek

Specialisaties

Zorg bij ALS, MS en Parkinson

Wij ondersteunen en begeleiden mensen met ALS, MS en Parkinson bij de lichamelijke achteruitgang en het omgaan met het ziekteproces. In samenwerking met de fysiotherapeut bieden wij gym/fitness in de oefenzaal van ons participatiecentrum om lichamelijke functies zo lang mogelijk in stand te houden. Met de ergotherapeut bieden wij ondersteuning bij het inrichten van de thuissituatie om de cliënt zo veel mogelijk zelfstandigheid en veiligheid te bieden.

Terminale zorg

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. Wij bieden alle nodige zorg, zoals wassen op bed, verschonen, katheterzorg, vochttoediening per infuus, en pijnbestrijding, zoals morfine toedien per zetpil, pleister of morfinepomp. Bij de start van de zorg spreken we het beleid af in samenspraak met u, de familie en de huisarts. Wij onderhouden hierover steeds contact. Hierbij houden we rekening met de wens van de cliënt, die zijn eigen tempo kan aangeven. We zijn ook degenen die deze afspraken bewaken. Centraal in onze zorg aan mensen die thuis willen sterven, staat comfort. Wij zorgen ervoor dat alles wat nodig is rondom de cliënt om zo comfortabel mogelijk en waardig te kunnen sterven, aanwezig is in de thuissituatie. Denk hierbij aan het regelen van speciale hulpmiddelen, zoals een speciale matras of een hoog/laag bed. Maar ook om aandacht voor mondverzorging en adequate pijnbestrijding.
Naast de lichamelijk verzorging besteden we veel aandacht aan het emotionele proces van de cliënt en zijn naasten. We bieden ondersteuning bij het hele proces van verwerking en acceptatie.

Zorg bij dementie

Er is sprake van een grote groei van het aantal mensen met dementie in Nederland. Tijdige en deskundige hulp voorkomt overbelasting van de mantelzorger en kan het ziekteproces vertragen. Als dementie vroeger herkend wordt, is tevens de kans groter dat het leren omgaan met dementie beter lukt.
Bij onze zorg en begeleiding richten wij ons op het bieden van structuur en steun in de thuissituatie, met als doel dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daarbij is het van groot belang het systeem om de cliënt heen in stand te houden. Het onderhouden van contacten met familie, huisarts en andere instanties maakt onderdeel uit van de zorg die wij aan huis leveren. De praktische zorg aan de cliënt bestaat o.a. uit:

  • in kaart brengen van de cognitieve vaardigheden, met name de geheugenfuncties.
  • geheugentraining om de geheugenfuncties zo lang mogelijk intact te houden
  • aanbieden van activiteiten om het geheugen te stimuleren, aansluitend bij hobby’s en interesses van de cliënt. Samen met de cliënt een activiteitenplan opstellen
  • ondersteunen bij medicijngebruik
  • bijhouden van een agenda samen met de cliënt
  • in kaart brengen van eet-en drinkpatroon en eventueel hierin bijsturen in samenspraak met cliënt en mantelzorg
  • ondersteunen bij de hygiëne en verzorging, verschonen van kleding, verschonen van incontinentiemateriaal
  • begeleiden bij het proces van achteruitgang en verlies van functies