Specialisaties Thuis met zorg Zaanstreek

Specialisaties

Zorg bij ALS, MS en Parkinson

Wij ondersteunen en begeleiden mensen met ALS, MS en Parkinson bij de lichamelijke achteruitgang en het omgaan met het ziekteproces. In samenwerking met de fysiotherapeut bieden wij gym/fitness in de oefenzaal van ons participatiecentrum om lichamelijke functies zo lang mogelijk in stand te houden. Met de ergotherapeut bieden wij ondersteuning bij het inrichten van de thuissituatie om de cliënt zo veel mogelijk zelfstandigheid en veiligheid te bieden.

Zorg bij dementie

Er is sprake van een grote groei van het aantal mensen met dementie in Nederland. Tijdige en deskundige hulp voorkomt overbelasting van de mantelzorger en kan het ziekteproces vertragen. Als dementie vroeger herkend wordt, is tevens de kans groter dat het leren omgaan met dementie beter lukt.
Bij onze zorg en begeleiding richten wij ons op het bieden van structuur en steun in de thuissituatie, met als doel dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daarbij is het van groot belang het systeem om de cliënt heen in stand te houden. Het onderhouden van contacten met familie, huisarts en andere instanties maakt onderdeel uit van de zorg die wij aan huis leveren. De praktische zorg aan de cliënt bestaat o.a. uit:

  • in kaart brengen van de cognitieve vaardigheden, met name de geheugenfuncties.
  • geheugentraining om de geheugenfuncties zo lang mogelijk intact te houden
  • aanbieden van activiteiten om het geheugen te stimuleren, aansluitend bij hobby’s en interesses van de cliënt. Samen met de cliënt een activiteitenplan opstellen
  • ondersteunen bij medicijngebruik
  • bijhouden van een agenda samen met de cliënt
  • in kaart brengen van eet-en drinkpatroon en eventueel hierin bijsturen in samenspraak met cliënt en mantelzorg
  • ondersteunen bij de hygiëne en verzorging, verschonen van kleding, verschonen van incontinentiemateriaal
  • begeleiden bij het proces van achteruitgang en verlies van functies