Verpleging en verzorging Thuis met zorg Zaanstreek

Verpleging en verzorging

Heeft u verpleging of verzorging nodig? Dan kunt u bij ons terecht. Wij combineren persoonlijke aandacht met professionaliteit en werken met een kleine groep rondom de cliënt. Zo heeft u altijd een vertrouwd gezicht bij uw zorg. Ook uw netwerk wordt, als u dit wenst, hierbij betrokken en ondersteund.

Wij leveren alle voorkomende thuiszorg. Door de diverse specialisaties binnen ons team bieden wij een groot op elkaar aansluitend pakket, waardoor verpleging, verzorging, individuele begeleiding en psychosociale ondersteuning door 1 team kan worden geboden.

Wij werken nauw samen met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en medisch specialisten om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt.

Deze zorg leveren wij:

  • wijkzorg: verpleging en verzorging thuis
  • zorg bij ALS, MS, Parkinson, beroerte en NAH
  • individuele begeleiding
  • zorg bij dementie

Verpleging

U kunt ons inschakelen bij zwachtelen, wondzorg, zorg voor infusen zoals morfinepompen of antibiotica/vochtinfusen, zorg bij katheters, blaasspoelen, stomazorg en injecteren.

Persoonlijke verzorging

Wij kunnen u helpen bij wassen en aan/uitkleden, toiletgang, verzorgen van eten en drinken, medicatie-inname en verzorging van nagels, haar en huid.

Indiceren van zorg

Heeft u door uw aandoening, beperking of ziekte verpleging of persoonlijke verzorging bij u thuis nodig heeft? U heeft dan een indicatie voor deze zorg nodig. Deze kunt u laten opstellen door onze wijkverpleegkundige.

Onze wijkverpleegkundige stelt samen met u een zorgleefplan op waarin staat welke zorg u nodig heeft. Indien u dit wenst, regelt de wijkverpleegkundige ook deze zorg voor u.

Neem voor vragen of meer informatie gerust contact met ons op.